Enllaços a informació


Nota important: Aquest post pretén ser un recull d’enllaços a diferents texts que us puguin servir de recurs per a estar informades i orientar-vos per a poder seguir investigant en cas de que un tema us interessi en concret. Intentarem anar a actualitzant i incloure estudis. Si us plau, sabeu també que en alguns casos els estudis venen enllaçats/referenciats DINTRE dels posts mateixos. De totes maneres, us animem a fer servir buscadors tipus pubmed, cochrane, nice, etc. Cada tema està endreçat per ordre alfabètic.

 

 

Àcid fòlic (suplementació)

Revisió Cochrane 2013 (sense proves de beneficis més enllà de la setmana 12)
Article al BMJ any 2018, suplementació més enllà de setmana 12 sense evidència científica
Possible relació entre suplementació d’àcid fòlic més enllà de la setmana 12 i autisme, Brain Science 2017

Acupuntura

Acupuntura i depressió post part, Complementary Therapies in Clinica Practice, November 2018

Antibiòtics intrapart

Antibióticos intraparto favorecen las bacterias resistentes en el bebé, Redacción médica 2017
Antibióticos durante el parto para la colonización materna por estreptococos del grupo B, Cochrane 2009 (no evidencia de efectividad profilaxis antibiótica)
Associació entre ús antibiòtics i trastorns mentals posteriors, JAMA Pschiatry 2018

AntiD (per a embarassades grup sanguini rh-)+

A vueltas con la anti D, Matrona Taurt basada en la información de Sara Wickham
More evidence on targeting Anti-D, Sara Wickham

Antidepressius en l’embaràs

Ús d’antidepressius en l’embaràs i resultats neonatals, via Royal College of Midwives Uk, març 2018 (Nueva investigación publicada encuentra que las mujeres que toman antidepresivos durante la gestación tienen mayor riesgo de que sus bebés sean prematuros, de bajo peso al nacer o que tengan más probabilidades de ingreso a una unidad intensiva neonatal.)

Aromateràpia al part

Metaanàlisis sobre aromaterapia per a controlar dolor al part conclou que és efectiva i segura, via Women and Birth, 2018

Aromateràpia al pospart

Millora símptomes diversos, Complementary Therapies in Clinical Practice 2019

Avortament diferit (?)

El manejo expectante EPEN
Parir los restos (manejo expectante aborto espontáneo) EPEN
El legrado EPEN
¿Aborto retenido? EPEN
Sobre el aborto respetado EPEN
Legrats per mal ús de tècniques diagnòstiques que posen fi a un bebè viable DLL

Banyar al recen nascut

Banyar al recen nascut és contrari a la evidència, el vèrnix és protector
Las tres razones por las que no hay que bañar al bebé al nacer, Armando Bastida

Bessons

Parto múltiple, EPEN
Part vaginal més segur que cesària en cas de part múltiple, Obstetrics & Gynaecology 2017
Inducció en bessons aumenta risc cesària, BMC Pregnancy and Childbirth2015

Bossa trencada

Ruptura de la bolsa amniótica antes del trabajo del parto: impaciencia y riesgo, Crianza Natural 2017

Cesàries

¿Cuándo está indicada la cesárea?, EPEN
La cesárea, EPEN
¿Por qué no programar una cesárea? EPEN
El impacto de una cesárea, EPEN
¿Conoces el motivo de tu cesárea?, Por un parto respetado
Apoyocesáreas, EPEN
Risc de cesària aumenta quant menor és la dil·latació en ingressar a l’hospital per parir, Journal of Perinatology  2015
Ingressar a l’hospital abans de fase activa de part incrementa risc de cesària, Birth issues in perinatal care (Febrer 2017), també arriba a aquesta conclusió aquest estudi al Midwifery de Elsevier any 2018
Estimar el pes fetal mitjançant ecografies (alt marge d’error) aumenta el risc d’intervencions innecesàries incloent la cesària innecessaria, Obstetrics & Gynecology 2016
¿Cesárea? Las mujeres de clase alta en Noruega y Finlandia empiezan a rechazarlas, Acta sanitaria
Estimar el peso fetal aumenta el riesgo de cesárea, Obstetrics & Gynecology 2016
Riesgo de cesárea se reduce si vida saludable, The BMJ 2017
Contacto piel con piel tras las cesáreas. Aspectos prácticos para la puesta en marcha, Asociación Española de Pediatría 2017
Failure to progress, Evidence based birth 2017
Efectos a largo plazo de haberse sometido a una cesárea, Agosto 2017 . (Mayor riesgo de hemorragia, infección, trombo o muerte a corto plazo. Mayor riesgo de tener problemas de fertilidad, implantación anormal de placenta, repetición de cesárea o muerte intrauterina en próximas gestaciones. Una nueva investigación revela que además una o más cesáreas previas aumentan el riesgo de histerectomia a largo plazo, y de complicaciones derivadas de esta intervención en comparación con mujeres que no tenían una cesárea anterior.)
Mayor riesgo de cesárea en hospitales privados, BMJ Journals 2017
Efecto de % cesáreas  en incidencia futura de placenta previa, accreta y mortalidad materna,  Journal Maternal Fetal Neonatal Medicine, Noviembre 2011 (Si el porcentaje de cesáreas sigue aumentando, la incidencia anual de placenta previa, placenta acreta y la mortalidad materna también crecerán exponencialmente, concluye éste análisis)
Cesárea programada té major risc de mort en mares i nadons (maig 2018 via El confidencial)
Balance of long term benefits and risks of cesarean delivery explained Juny 2018
Naixement per cesària i possibles alternacions neuronals, segons estudi Georgia State University octubre 2018
Cesarea aumenta por tres el riesgo de muerte materna, Europeal Journal of obstetrics 2018

Bibliografía complementària: La cesárea, de Michel Odent

                                   (Part vaginal després de cesària- PVDC)

Parto vaginal después de cesárea, EPEN
Part vaginal després de cesària, DLL
Inducció aumenta el risc de cesària en cas de cesària prèvia, Birth Issues in Perinatal care, maig 2017
Estudi demostra que aumenta la probabilitat d’aconseguir PVDC en cas d’embaràs i part atès per llevadora, Midwifery 2017
La versión cefálica externa (VCE) está recomendada también en caso de cesárea previa, Obstetrics & Gynecology 2013
Mayor probabilidad de éxito para conseguir PVDC en parto domiciliario que en unidades obstétricas, BJOG 2016
PVDC després de 2 o 3 cesàries amb % de seguretat i èxit semblants a PVDC després de 1 cesària, BJOG 2010

“Corretges” (Monitors)

Registre cardiotoràcic, “corretges“, DLL
Revisió Cochrane 2017 que compara monitorització electrònica permanent amb la intermitent: monitoratge permanent electrònic no justificat segons evidència a totes les dones i aumenta 20% risc de cesària

COVID19

Recomanacions Servei Català de la Salut sobre Embaràs, part i Covid de 20 de març de 2020
Recomanacions OMS sobre embaràs, part i postpart i COVID19

Data probable de part

El mito del embarazo de 40 semanas ha caído, EPEN
Embarazo, ¿40 semanas?, EPEN
La llargada d’un embaràs pot variar fins a cinc setmanes en cada dona, 2013 NIEHS
Due date, Evidence based birth 2015

Dentista

Una embarazada en el dentista, ¿quién tiene miedo a quién? Evidientemente 2017

Desproporción cefalopélvica

Pelvis estrecha y desproporción cefalopélvica, Por un parto respetado
Lo que no sabías de tu pelvis, vista como una mariposa, llevadora Ascensión Gómez per a Tu bebé

Diabetes gestacional

Diabetes gestacional, EPEN
¿Bebés muertos de hambre? Sobre la atención a la diabetes gestacional, EPEN
Diabetes mellitus durant la gestació, DLL
Cribaje universal de diabetes gestacional no justificado, sin evidencia, Cochrane 2017
Planificar part de dones amb diabetes gestacional, Cochrane 2018 No està justificat el part planificat (inducció o cesària programada) en diabetis gestacional. 

Disruptors endoctrins

Guia de la Associació Catalana de Llevadores sobre Disruptors endocrins i embaràs, 2018

Donació de cordó, ¿sí o no?

Campanya “Donació de sang de cordó: Un negoci? Que no t’enganyin” Dona Llum Desembre 2018
Campanya contrària a la evidència científica del Banc de Teixits posa en risc la salut dels nadons: les dones mereixem tenir tota la informació, Dona llum 2017
Nacer asfixiada/o – El coste oculto del corte precoz del cordón umbilical, Isabel Fernández del Castillo
Confesiones de una excomadrona-vampiro, Midwife thinking
Comunicat de la Comissió Europea sobre els bancs de sang de cordó (Expliquen que no existeix encara evidència ni tan sols dels hipotètics beneficis a llarg plaç a nivell terapèutic ni de que pugui ser efectivament utilitzada)
Randomized Control Trial Efectes de transfusió placentària, Journal of Midwifery & women’s health, sept 2017 (Estudio que analiza los efectos positivos inmediatos del clampaje tardío del cordón umbilical en comparación con el clampaje temprano encuentra mayor concentraciones de hemoglobina sin diferencias en el aumento de hiperbilirrubinemia en los bebés que tuvieron un corte tardío del cordón umbilical. )
Deixar bategar el cordó fins al final té onseqüències en el desenvolupament cerebral, The Journal of Pediatrics 2018

Doules

Evidence on doulas, Evidence based birth 2013

Drets

Carta de drets i deures catalana, DLL
Llei d’autonomia 41/2002
Presència i intervenció d’estudiants
Carta europea dels drets del pacient, consentiment informat, DLL
Demanar la teva història clínica, DLL
Què és un protocol? A qui obliga?, DLL
Informed consent and refusal in obstetrichs: A practical guide, Birth Issues in Perinatal Care 2017
Autonomia y consentimiento informado en el embarazo y el parto, Trabajo final de máster

                         Presència i intervenció d’estudiants al part (LLIRS, MIRS)

Sobre la presència i intervenció d’estudiants a l’embaràs, part i postpart, DLL
Orden SSI/81/2017, de 19 de enero, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, por el que se aprueba el protocolo mediante el que se determinan pautas básicas destinadas a asegurar y proteger el derecho a la intimidad del paciente por los alumnos y residentes en Ciencias de la Salud (Boletín Oficial del Estado 6 febrero 2017)
Estudiantes en los partos: protección de la intimidad y dignidad de las mujeres en la atención obstétrica, Francisca Fernández Guillén EPEN
Esto es un hospital universitario, bonita, Matrona Online

                          Lliure elecció de centre

Llibertat d’elecció de centre i/o professionals, DLL
Lliure elecció de centre, DLL

Ecografies

L’ús de l’ecografia durant l’embaràs, DLL
Història dels raigs X i ús massiu d’ecografies en l’embaràs, DLL
L’ús d’ecografia doppler de manera rutinària no està justificat per la evidència, Cochrane
Ultrasound, is it safe during pregnancy?
No està justificat fer ecografies a partir de les 24 setmanes de manera rutinària, revisió Cochrane 2015
Les ecos fallen a la hora de calcular percentils
Estudi sobre exposició a ecografies i afectació del teixit ossi, març 2017
OMS posa en dubte les ecografies per mesurar nadons (estudi longitudinal multinacional, 2017)
Evite usar monitores de ritmo cardíaco o tomar imágenes fetales de “recuerdo”, FDA 2014
Ecografías, ¿son inocuas?, Matrona online 2014
Ecografia rutinaria al final del embarazo, sin evidencia, Organització Mundial Salut 2016
Por qué no te recomiendo una ecografía 3d, 4d o 5d, Laia Casadevall abril 2018
Relació entre ecografia prenatal i risc d’autisme, JAMA pediatrics 2018
Ultrasound Unsound, Beverley Beech i Jean Robinson 2019

Edat materna avançada

Advanced maternal age, Evidence Based Birth 2016
Relació amb pèrdues gestacionals, BMJ 2019

Embaràs “prolongat”

La controversia del embarazo prolongado, María Velo
El mito del embarazo de 40 semanas ha caído, EPEN
Embarazo, ¿40 semanas?, EPEN
La llargada d’un embaràs pot variar fins a cinc setmanes en cada dona, 2013 NIEHS
Due date, Evidence based birth 2015

Epidural

La epidural, EPEN
La epidural no es inocua, EPEN
¿Epidural salva vidas?, EPEN
Efectes de l’epidural sobre el nadó, Midwifery 2015 (apgar més baix, més admissions a unitats de neonats, més necessitat de ser ressucitats, inici de l’alletament més tardà)
Epidural i oxitocina sintètica aumenten risc angoixa i depressió postpart, via Women’s Health 2017 (La epidural i la oxitocina sintetica en el parto aumentan el riesgo de ansiedad y depresión en el postparto. Además también han mostrado interferir con el vínculo materno-filial y la lactancia materna.)
Ús epidural durant el part possible associació a adicció a opioids posteriorment a la vida, Medical Hypotheses 2018

Episiotomía

Mitos sobre la episiotomía, El parto es nuestro
Episiotomía como ejemplo del encarnizamiento contra la mujer: cuando las creencias tropiezan con la ciencia, Acta sanitaria
Revisió Cochrane de Febrer de 2017 afirma que la creença de que la episiotomia rutinària redueix el trauma perineal/vaginal no està justificat per la evidència.

Epi-No

L’aparell Epi-No no evita episiotomies ni desgarraments BJOG Maig 2016

Esport

Guia canadenca conclou que fer esport durant l’embaràs redueix complicacions en un 40%, 2018

Estreptococ B

Cultiu de l’estreptococ grup B, què he de saber? DLL
Estreptococo Agalactiae, EPEN
Estreptococo positivo y parto en casa, Por un parto respetado
Parir en casa con estreptococo positivo, NAC
En caso de estreptococo positivo, ¡que no os separen! EPEN
Estreptococ B i llei d’autonomia 41/2002, DLL
Comité independent a Anglaterra desrecomana el cribatge d’estreptococ B per falta d’evidència, 2017
Group B streptococ, Evidence based birth 2014
Antibióticos durante el parto para la colonización materna por estreptococos del grupo B, Cochrane 2009 (no evidencia de efectividad profilaxis antibiótica)
Revisió RCOG (2017) sobre administració intrapart d’antibiòtics, conclusions: no recomana cribatge universal, no recomana administració antibiòtics de manera preventiva, en cas de rebutjar antibiòtics intrapart no està justificat administrar antibiòtics al nadó sense signes d’infecció ni separar-lo de la seva mare.
Cribatge universal pot causar més mal que bé, BMJ 2019

Historia clínica

Com demanar la teva història clínica (passes i formulari), Dona llum

Inducció

Inducción al parto EPEN
¿Inicio espontáneo o inducción? EPEN
Maniobra de Hamilton, Matrona Online
Nacer en horario laboral, EPEN
Inducció en cas de bossa trencada, Revisió Cochrane maig 2017
La inducció al part aumenta el risc de cesària, Obstetrics & Gynecology 2017
Inducció aumenta el risc de cesària en cas de cesària prèvia, Birth Issues in Perinatal care, maig 2017
Fulla de gerdera (frambuesa) via Evidence Based Birth (poca evidència sobre efectivitat per induir i evidència de possibles efectes transgeneracionals com pubertats tempranes)
Inducció en primípares, Journal of Women’s Health desembre 2017 (El 45.8% de las mujeres fueron inducidas. El 53% de las inducciones fueron por causas subjetivas. El 30% de inducciones acabaron con una cesárea.)
Inducció abans d’arribar a terme probablemnent no compensa possibles beneficis per la quantitat de riscs, octubre 2018
Crítica a estudi Arrive, Sarah Buckley 2018

Kristeller

Maniobra de Kristeller, EPEN
Campanya STOP Kristeller, EPEN

Lactància durant l’embaràs

¿Es segura? Sí  LLLI

Líquid amniòtic (inclou tema meconi)

La batallita del líquido escaso, Juan Martínez Uriarte
La maldición del líquido teñido de meconio, Matrona Taurt
Los mitos del líquido amniótico teñido con meconio durante el parto, Aivi Sissa
Inducció per baix líquid amniòtic no justificada (evidència baixa)
Premature rupture of membranes, Evidence based birth 2017
Amniotic Fluid Volume: too much, too little or who knows? Midwife thinking, decembre 2017

Llevadores

Reduïr l’estrés que pateixen les llevadores, clau per millorar resultats perinatals, Nursing Times
¿Por qué una matrona? EPEN
La matronería en España, EPEN
Las matronas fomentan el parto fisiológico en comparación con obstetras, Midwifery 2017
Task shifting Midwifery Support Workers as the second health worker at home birth in the Uk: a qualitative study, Midwifery Journal, març 2018
link a post divulgatiu, link a estudi complert febrer 2018, (Estados Unidos: Nueva investigación encuentra que el acceso a los cuidados durante el embarazo, parto y postparto por parte de matronas mejora significativamente los resultados maternos y fetales:-Menor % cesáreas -Mayor % partos vaginales después de cesárea -Mayor % partos espontáneos vaginales-Menor probabilidad de partos prematuros-Menor riesgo bebés de bajo peso al nacer-Mayor % de lactancia materna al nacer y a los 6 meses.)
Part atès per llevadores disminueix complicacions al part per dones de ingressos baixos, octubre 2018

Lubricant intrapart

El efecto de lubricante intraparto en la microbiota vaginal, Journal of Midwifery & Women’s Health, Sept 2017 (Utilizar lubricantes en el periné durante la fase de expislivo parece alterar la microbiota vaginal. El estudio concluye que se precisan más estudios y recomienda adoptar cuidados menos invasivos en base a los resultados encontrados.)

Macrosoma

Bebé macrosómico (“bebé grande”), EPEN
No hi ha evidència de mètodes diagnòstics capaços de detectar-los degudament i en qualsevol cas, no està demostrat que detectar “macrosomes” millori els resultats perinatals, COCHRANE
Big babies, Evidence based birth  2016

Miomectomía laparoscòpia 

(Part vaginal després de miomectomíes laparoscòpiques possible, no es justifica cesària, tampoc cesària programada)
Resultados de embarazos y partos luego de miomectomía laparoscópica, The Journal of the American Association of Gynecologic Laparoscopists 10(2):17-181, May 2003
Pregnancy and delivery after laparoscopic myomectomy, Journal Minim Invasive Gynecology, 2005
Prospective evaluation for the feasibility and safety of vaginal birth after laparoscopic myomectomy, Journal Minim Invasive Gynecology, 2008
The management of uterine Leiomyomas, Societat obstètrica del Canadà, 2015 (Uterine  scar integrity  and rupture  following laparoscopic myomectomy  have  not  been fully evaluated.  Uterine rupture  during  subsequent  pregnancy  seems to  be  a rare  event and its possibility  should not  systematically preclude a trial of  vaginal delivery.122–124)

Monitorització

Revisió Cochrane 2017 que compara monitorització electrònica permanent amb la intermitent: monitoratge permanent electrònic no justificat segons evidència a totes les dones i aumenta 20% risc de cesària
Registre cardiotoràcic, “corretges“, DLL
Electronic fetal monitoring, cerebral palsy and caesarean section: assumptions versus evidence, BMJ 2016 (publicació que explora les raons per les quals es continua monitoritzant electrònicament de manera continua les dones durant el part malgrat la evidència de que aquest sistema aumenta innecessàriament les cesàries – degut a falses deteccions de patiment fetal) i aumenta la paràlisi cerebral.)
Mig segle de monitorització fetal continua electrònica i bioètica: el silenci parla més alt que les paraules,. Maternal health neonatology and perinatology setembre 2017 (Monitorització electrònica desaconsellada ja que en dones sanes els riscs provats superen els suposats beneficis)

Mort fetal

Estudi on es valoren mesures per reduir les morts fetals, Lancet 2018

Multivitamínics i vitamines en l’embaràs

Desmantelando el negocio de los multivitamínicos para embarazadas: sólo deberías tomar lo que necesitas, Bebés y más 2016
Un exceso de ácido fólico podría aumentar el riesgo de autismo en el bebé, Bebés y más 2016
Too much folate in pregnant women increases risk for autism, study suggests, Science News 2016
Iodine supplementation for women before, during or after pregnancy, Cochrane 2017 (en general qualitat evidència molt baixa, a més a més evidència de possibles riscs)
Associació entre presa de multivitamínics i durada de la gestació en embarassos de baix risc, Pubmed 2016 (Tomar multivitaminicos durante el tercer trimestre de gestación se ha asociado a gestaciones prolongadas y mayor riesgo de inducción por este motivo en comparación con las mujeres que no toman.)
¿Debo tomar vitaminas durante el embarazo? Laia Casadevall 2018

No está justificado el uso sistemático de vitaminas prenatales.

Natges

El meu nadó està de natges, quines opcions tinc? DLL (Nota, nou estudi de maig de 2017 que podeu trobar aquí desmenteix risc de lesions neurològiques més alt a natges)
De nalgas, EPEN
Parto vaginal de nalgas, EPEN
Breech babies, Evidence based birth 2012
Link a estudi, Science Direct, Nov 2017  (Hospital de 3r nivel en Francia cambia en 2012 el protocolo para la atención del parto de nalgas pasando de la cesárea electiva a la promoción del parto vaginal de nalgas. Los resultados muestran un aumento significativo de los partos vaginales de nalgas, una reducción importante de las cesáreas electivas y de emergencia con resultados neonatales similares. El parto vaginal de nalgas es seguro, y estudios como este muestran que es posible un cambio de atención hacia las presentaciones podálicas.)
Estudio Cohortes sobre parto vaginal de nalgas en domicilio, 2018

Nus veritable de cordó

No associats a pitjors resultats, Journal of Perinatology 2018

Obesitat

Sense impacte significatiu en el part, BMC 2017
Experiències dolentes degut al tipus de tracte que reben que no està relacionat amb el nivell real de risc, Midwifery journal 2017
Guia de la RCOG per a obesitat en embaràs i part 2018

Oli de ricino

Ingerir oli de ricino de cara al part major risc de cesària i meconi, ncbi 2016

O’Sullivan

El test de O’Sullivan, EPEN
La prueba de la glucosa: El test de O’Sullivan con desayuno protesta, EPEN
Cribaje universal de diabetes gestacional no justificado, sin evidencia, Cochrane 2017

Oxitocina sintètica

Oxitocina sintética: precauciones y alertas EPEN
Administración de oxitocina sintética
 EPEN

                         Oxitocina sintètica i angoixa/depressió postpart:
Oxitocina sintética y riesgo de depresión postparto y ansiedad Terra Mater
Oxitocina sintètica i risc d’angoixa i depressió en el primer any després del part, Pubmed febrer 2017
Epidural i oxitocina sintètica aumenten risc angoixa i depressió postpart, via Women’s Health 2017 (La epidural i la oxitocina sintetica en el parto aumentan el riesgo de ansiedad y depresión en el postparto. Además también han mostrado interferir con el vínculo materno-filial y la lactancia materna.)

                        Estudis que vinculen oxitocina sintètica durant el part i autisme:
Increased risk of autism… Smallwood M., Sareen A., Baker E., Hannusch R., Kwessi E., Williams T. ASN NEURO (2016)
Oxytocin-augmented labor and risk for autism in males Weisman O., Agerbo E., Carter CS., Harris JC et alt. Behav Brain Res (2015)
Association of autism with induced or augmented childbirth in… Gregory SG, Anthopolos R, Osgood CE, Grotegut CA, Miranda Mi JAMA Pediatrics (2013)

Part a casa

Parto seguro, parto en casa. Ciencia contra creencias, Acta sanitaria
Parto a domicilio, seguro y cubierto por el seguro, Acta sanitaria
Llistat estudis sobre la seguretat del part a casa
Parir a casa en comunitats rurals, estudi als Estats Units, Birth Issues in Perinatal care, nov 2017 (Existe la creencia que el parto en casa en zonas rurales y con difícil o limitado acceso a hospitales no es seguro. Este estudio examinó los resultados maternos y neonatales en mujeres de bajo riesgo que planearon un parto en casa o en casa de partos en zonas rurales de EEUU. Los resultados concluyen que es igual de seguro para madres y bebés dar a luz en casa o en casas de parto en zonas rurales que en zonas urbanas.)

Part atés per llevadora vs. per obstetra

Parts vaginals espontanis atesos per llevadores i obstetres al hospitals americans al 2014, Journals of Midwifery’s and Women’s Health, agost 2017 (Nueva investigación que analiza los resultados de partos vaginales atendidos por matronas en comparación con partos vaginales atendidos por médicos encuentra menor riesgo de lesiones perineales graves, menor riesgo de inducción y menor uso de epidural en las mujeres atendidas por matronas, sin diferencias en los resultados neonatales. Otro dato significante fue que los partos de más de 42 semanas de gestación son atendidos más a menudo por matronas.)
Tipus de professional que aten el part i lactància materna exclusiva satisfactòria, Journal of Midwifery’s and Women’s Health, septembre 2017 (La lactancia materna exclusiva puede estar asociada al profesional que atiende el parto, según concluye esta investigación. El estudio encontró mayor probabilidad de lactancia materna exclusiva a los 3 meses de edad cuando el parto fue atendido por matronas, en comparación con los atendidos por médicos.)
Unitats obstètriques a càrrec de llevadores comparades amb altres models, Revisió Cochrane abril 2016 (La atención por comadronas se asoció con varios efectos beneficiosos para las madres y los recién nacidos y no se identificaron efectos adversos en comparación con los modelos de atención por médicos y de atención compartida. Los efectos beneficiosos principales fueron la reducción del uso de epidurales, así como menos episiotomías o partos instrumentales. También aumentaron las probabilidades de ser atendida por una comadrona conocida fomentando la continuidad de cuidados y la satisfacción materna. Además, fue menos probable que las pacientes que recibieron atención por comadronas tuvieran un parto prematuro o perdieran su hijo antes de las 24 semanas de gestación. Se concluye que el modelo de atención más seguro y satisfactorio para las mujeres con embarazos normales son los modelos liderdos por matronas.)

 Part a l’aigua

Segur per a la mare i per al nadó, via Midwives of New Jersey
Waterbirth, Evidence based birth 2014
Segur per a la mare i el nadó, via Medscape juliol 2018
Segur per la mare i el nadó, via Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada, 2019

Part múltiple

Parto múltiple, EPEN
Part vaginal més segur que cesària en cas de part múltiple, Obstetrics & Gynaecology 2017

Pell amb pell

Estudi vincula no fer pell amb pell amb més del doble de risc d’hemorràgia post part (Novembre 2015)

Pelvis

Lo que no sabías de tu pelvis, vista como una mariposa, llevadora Ascensión Gómez per a Tu bebé
Pelvis estrecha y desproporción cefalopélvica, Por un parto respetado

Pesticides i disruptors endocrins

Exposició a pesticides en embaràs aumenta risc autisme, BMJ 2019
Guia disruptors endocrins i embaràs, Assoc. Catalana llevadores 2018

Placenta

La placenta, esa gran desconocida, EPEN
¿Qué ocurre con la placenta?, EPEN
La placenta también es nuestra, EPEN
Placenta previa, EPEN
Desprendimiento de la placenta, EPEN
Placenta i part hospitalari, DLL
La milonga de la placenta vieja, Juan Martínez Uriarte
Posicionament de la placenta és irrellevant fins la setmana 32-36 segons la guia nice
Envelliment de la placenta (sense evidència) BMJ 1997
Manejo activo o fisiológico de la placenta, via Laia Casadevall 2018

Prematuritat

Los pulpitos, Mi reino por un caballo
The hospital where parents care for premature babies, BBC
Método madre canguro, OMS
Un salvavidas llamado método madre canguro, EPEN
En prematurs extrems la lactància materna redueix morbomortalitat per enterocolitis necrotizante, Evidencias en Pediatria 2017
Placentofagia no és perillosa  (Estudi més gran fins la data amb 23.000 participants conclou que les mares que havíen consumit la seva placenta no van perjudicar els seus nadons en comparació amb les que no ho havíen fet), News Medical maig 2018

“Pujos” dirigits/espontanis

Estudi aquí, Women and birth 2018 (Los pujos dirigidos se asociaron a expulsivos más largos, mayor riesgo de episiotomia, mayor necesidad de reanimación neonatal y peores puntuaciones en el test de APGAR. En partos fisiológicos se debe evitar dirigir los pujos y dejar que la mujer siga su instinto.)

Repòs total

El reposo en cama en la gestante: desde ineficaz hasta perjudicial, Versión interna 2014

Reiki

Metaanàlisis mostra que el Reiki és una forma efectiva d’alleujar el dolor durant el part, Març 2018 via Science Direct

Sobrepès/Obesitat de la mare i part

Experiències dolentes degut al tipus de tracte que reben que no està relacionat amb el nivell real de risc, Midwifery journal 2017
Sense impacte significatiu en el part, BMC 2017

Suplement iode

Informe técnico Concejo de Asturias 2015: (No se recomienda la suplementación farmacológica universal con yodo durante el embarazo y la lactancia)

Suplements multivitamínics

Vitaminas durante el embarazo por Laia Casadevall 2018

Tabac

Estudio aquí, European Journal of Preventive Cardiology 2019 (El tabaquismo activo o pasivo materno o el tabaquismo pasivo paterno durante la gestación está asociado a malformaciones cardíacas congénitas.)

Tactes

Tactes vaginals durant l’embaràs DLL
La ciencia de los tactos vaginales, Parte I. Diario de una mamífera.
La ciencia de los tactos vaginales, Parte II. Diario de una mamífera
Maniobra de Hamilton, Matrona Online
No os bajéis las bragas, EPEN
El mito de los exámenes vaginales, 2016 Very well

Vacuna grip

Estudi relaciona vacuna de la grip durant l’embaràs amb risc d’avortament, STAT 2017
Associació entre administració vacuna grip durant embaràs i major risc d’avortament, Vaccine, September 2017
Di no a la vacuna de la gripe (por razones éticas y científicas), Acta sanitaria 2013
Vuelve la epidemia del pánico a la gripe, Nogracias.eu 2014
¿Vacuna contra la gripe? No, en ningún caso, Acta sanitaria 2016
Revisió Cochrane febrer 2018
Les persones vacunades de la grip representen un perill de contagi en tant excreten x7 més de virus que les no vacunades. Més info als estudis aquí i aquí.

Vacuna tosferina

Tosferina: brotes epidémicos sin antivacunas y la mujer como vientre, Acta sanitaria
Estudi demostra que els bebès d’aquelles mares durant embaràs trigaven més en generar anticossos que els de mares no vacunades, Journal Human Vaccines and Immunotherapeutics 2017

Vacuna papiloma

Estudi mostra menor probabilitat d’embaràs en dones d’entre 25-29 que van rebre vacuna papilomaGayle De Long  Journal of Toxicology and Environmental health 2018

Vitamina K

Revisió Cochrane 2009
Vitamin K for newborns, Evidence based birth 2015
Vitamina K, quines opcions tenim? quina evidència hi ha? Dona llum 2018

Violencia obstétrica

Violencia obstétrica: violencia de género y violación de derechos humanos, Acta sanitaria
Las secuelas de la violencia obstétrica, Ibone Olza
Declaración para la prevención y erradicación de la violencia obstétrica, Organización Mundial de la Salud
Observatorio Violencia Obstétrica, EPEN
La depresión post parto y el “bajón hormonal”: primero no dañar, Isabel Fernández del Castillo
Atención al parto y autoridad, Isabel Fernández del Castillo

Voltes de cordó

El cuento chino de la circular de cordón, Juan Martínez Uriarte
La famosa circular de cordón, Por un parto respetado
Les voltes de cordó no tenen repercussió en els resultats perinatals, Ginecology & Obstetrics 2015
La vuelta de cordón, el perfecto chivo expiatorio, Crianza Natural

Altres

El parto, mortalidad materna y encarnizamiento médico, Acta sanitaria
Campanya ¡Que no os separen! de El parto es nuestro
Estrategia de atención al parto normal, Ministerio de Sanidad de España
Atenció al part normal, Generalitat de Catalunya
Guies NICE (Revisions 2017)
Nacer en horario laboral, EPEN
Eating and drinking during labor, Evidence based birth 2017
IV fluids during labor, Evidence based birth 2017
Prolonged second stage of labor, Evidence based birth 2017
Cómo las intervenciones en el parto afectan a la salud mental de la madre, Terra mater 2017

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.