Què és un protocol? A qui obliga?


els PROTOCOLS

Un protocol és un document d’organització a nivell intern i de recursos humans d’un centre hospitalari. 

Els propis professionals mèdics el defineixen com: “Se trata, en todo caso, de reglar las actuaciones profesionales de un colectivo de acuerdo con la misión, la visión y la jerarquía de valores de la empresa a la que sirven.” (Fernando Saez)
Per tant, un Protocol senzillament és una guia d’actuació dintre d’un mateix hospital que busca que tots els professionals que hi treballin actuin de la mateixa manera.
En teoria un Protocol hauria de regir-se segons la evidència científica, malauradament hi ha hospitals que no els tenen actualitzats i això té un impacte negatiu en el tipus d’atenció que rep la dona.
El protocol no té cap mena de validesa legal ni és vinculant. 
El protocol obliga a la dona?
No. El protocol com hem dit és un document intern orientatiu per als empleats d’un hospital.
Qualsevol persona que entra per la porta d’un hospital, també les embarassades, conserva intactes els seus drets tant constitucionals (integritat física i moral, intimitat, honor…) com específics (a ser informada, a prestar consentiment,a rebutjar tractaments o intervencions, etc.)
El fet de que determinades intervencions o procediments es recullin a un protocol mai pot perjudicar el dret legal de les usuàries a acceptar-los, rebutjar-los o a optar per tractaments alternatius, en virtut del principi informador del nostre ordenament jurídic de jerarquía normativa (article 9.3 CE).
 El protocol obliga als professionals que treballen a un hospital?
La resposta també és no. La Llei 44/2003 d’ordenació de les professions sanitàries és molt clara.
L’article 5 estableix els principis generals que han de regir en la relació entre professionals sanitaris i les persones que atenen. És un article relativament llarg però molt esclaridor.
En el tema que ens ocupa, estableix en el seu paràgraf 1 apartat a) que “Los profesionales tienen el deber de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las personas que atienden, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y con los niveles de calidad y seguridad que se establecen en esta ley  el resto de normas legales y deontológicas aplicables”.
Per tant, els professionals estàn vinculats a les persones ateses, a la evidència científica, a la llei i als codis deontològics respectius. Com veiem el protocol no apareix per enlloc.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.