Manifest


MANIFEST


L’Associació Catalana per un Part Respectat, reclama:

 

Una atenció sanitària a l’embaràs, part i postpart basada en la fisiologia, tot rebutjant la medicalització i patologització dels nostres cossos. Abandonem els cribratges massius i fomentem hàbits i estils de vida saludables, apoderem l’autoestima de les dones envers elles mateixes, les seves capacitats i els seus cossos.

Una atenció sanitària a l’embaràs, part i postpart on les professionals de referència són les llevadores, restringint la presència d’obstetres a les situacions patològiques on la seva intervenció sigui indispensable. La ràtio a les sales de part ha de ser el de one-to-one, model que funciona amb èxit a països europeus referents en obstetrícia. També s’ha de garantir la continuïtat de les cures: prou de trobar-nos amb professionals diferents a cada visita, cosa que implica una despersonalització de la experiència.

Uns percentatges d’intervencions (ús d’oxitocina, induccions, instrumental, cesàries, entre d’altres) d’acord amb les recomanacions oficials i directament vinculades a la millor evidència científica. Les intervencions mai no han de tenir a veure, com succeeix a la actualitat, amb interessos docents ni organitzatius a nivell material o personal dels centres i professionals.

Una assistència sanitària obstètrica basada en la empatia, l’horitzontalitat i el respecte absolut als nostres drets humans com a dones i persones, tot garantint la nostra autonomia i el nostre dret a prendre decisions informades, i rebutjant qualsevol forma d’autoritarisme, jerarquia i coacció.

Una assistència sanitària obstètrica on l’exercici d’aquests drets no implica cap mètode de repressió ni violència, incloent-hi la intervenció il·legítima d’institucions com els Mossos d’Esquadra o els Serveis Socials com a manera de sotmetre’ns.

Una assistència sanitària obstètrica que respecta les decisions i opcions de les dones i vetlla per què puguin dur-les a terme en condicions òptimes i segures, també i especialment en aquelles ocasions quan el criteri mèdic i el de la dona no coincideixen. És precisament en moments com aquests quan es demostra la capacitat real d’empatia, d’escolta i d’acompanyament a nivell humà i
professional d’una persona proveïdora de salut.

Una sanitat exclusivament pública, on totes les opcions (hospitalària, domiciliària i cases de part) estan incloses a la cartera de serveis i disponibles per a totes les dones embarassades i de part. Això inclou el desmantellament de la privatització sanitària. Cap dona ha de veure limitades les seves opcions i drets per motiu de no disposar d’una assegurança mèdica, cosa que, d’altra banda, evidencia un fracàs de la gestió dels nostres impostos i fomenta la imposició d’un model mercantilista de la salut.

Un CatSalut i unes institucions sanitàries que atenen i resolen les comunicacions i reclamacions de les dones, prioritzant les nostres necessitats com a éssers humans i usuàries. Som masses les dones que,després de la vulneració dels nostres drets, ens enfrontem al silenci i la falta d’interès institucionals.

 

Uns centres i professionals de la salut transparents i responsables quant a formes d’actuació i percentatge d’intervencions, que donen explicacions quan són requerides. Volem que es recullin dades de manera oficial, tot posant fi a l’opacitat i el corporativisme.

 

En definitiva, volem una Catalunya on l’embaràs, el part i el puerperi són esdeveniments saludables durant els quals les dones decidim d’entre totes les opcions en llibertat, amb informació i sense por, i que podem viure amb alegria.

 

Comments are closed