SOBRE EL TANCAMENT DEL CENTRE DE NAIXEMENTS DE MARTORELL


A Barcelona, el 9 de gener de 2.023

Per la present DONA LLUM ASSOCIACIÓ CATALANA PER UN PART RESPECTAT protesta pel tancament del Centre de naixements de Martorell. Ens semblen intolerables els arguments que s’esgrimeixen des de les autoritats sanitàries (bàsicament s’al·lega manca de llevadores) en la mesura en que simplifica una situació complexa i perllongada en el temps i es contradiu amb els següents extrems:

  • Existeix conflictivitat laboral amb les llevadores des de l’inici del projecte, ja que no se’ls fa una proposta laboral digna, no se’ls ofereixen condicions laborals dignes, no se’ls permet treballar amb la autonomia deguda a la que hi tenen dret legalment, el qual ha impossibilitat que l’equip de llevadores assolís el tamany adequat per a la prestació del servei (i per a assolir ratios llevadora-usuària satisfactòries)

  • No existeix un suport real per part de la direcció del centre al projecte. Ens consta que no han informat degudament a les usuàries de l’Hospital de Martorell de la existència d’aquesta opció, el que constitueix un clar boicot.

En termes generals també com a associació representativa de les usuàries aprofitem l’avinentesa per a queixar-nos amb tota la nostra força contra la inacció del Departament de Salut, el qual:

  • No només no prioritza la apertura de més centres de naixements, en consonància amb les recomanacions oficials i la evidència científica

  • Sino que a més a més n’endarrereix el desplegament

  • I a més abundament ens trobem amb que no es garanteix el suport per a la operativitat adequada dels centres de naixements ja existents

  • No es garanteixen condicions laborals dignes per a persones que, paradoxalment, presten serveis en context d’administracions

Per últim, no oblidem que el pla inicial previst de desplegament de centres de naixements, en cas de ser completat, no podrà oferir acompanyament a més d’aproximada (i anualment) un 5% d’usuàries del sistema obstètric a Catalunya, el qual és senzillament lamentable, tenint en compte que un 70% d’usuàries haurien de poder accedir a un part basat en evidència científica acompanyat per llevadores.

Des de DONA LLUM ASSOCIACIÓ CATALANA PER UN PART RESPECTAT comminen a les autoritats sanitàries a:

  • Garantir la apertura del centre de naixements de Martorell

  • Garantir el correcte funcionament del centre de naixements de Martorell i qualsevol altri que estigui en funcionament

  • Garantir que els equips de llevadores tenen condicions laborals i ratios adequades, així com garantir l’exercici de la professió amb autonomia

  • Prioritzar el desplegament de centres de naixements a Catalunya

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.