Demanda d’informació


Model de demanda d’informació de protocols en l’atenció al part

PART-RESPECTAT-INFOServei d’Atenció a l’Usuari
[ NOM HOSPITAL ]
[ ADREÇA ]
[ CODI POSTAL I POBLACIÓ ]

[ POBLACIÓ ] , [ DIA ] de [ MES ] de [ ANY ]

Benvolguts/des Senyors/es:

Ref.: Petició d’informació al Servei d’Obstetrícia i Ginecologia

Estic embarassada, amb data prevista de part [   /   /      ], i em correspon donar a llum en aquest centre, raó per la qual m’agradaria rebre, per escrit, el número total de parts atesos i el percentatge d’induccions, parts instrumentals, episiotomies i cesàries de l’hospital en els darrers anys.

Així mateix, voldria que m’informessin, també per escrit, sobre els protocols i rutines que apliquen a l’embaràs i al part normals, concretament les seves pràctiques pel que fa a:

* Quina es la data a partir de la qual consideren un embaràs perllongat i quins són els procediments que hi apliquen.
* En quins casos i en quin moment es realitza la ruptura artificial de la bossa d’aigües, i com es procedeix en cas de ruptura espontània de la bossa d’aigües.
* Disponibilitat de mètodes d’alleujament del dolor alternatius a l’anestèsia (bany d’aigua calenta, possibilitat de deambular lliurement durant la dilatació, altres).
* Disponibilitat de pilota inflable per a utilitzar durant la dilatació i de cadira obstètrica o de parts per a utilitzar durant l’expulsiu.
* Quines són les posicions que la dona pot adoptar durant la dilatació i  l’expulsiu (lliure, litotomia, pujada a un poltre, cadira obstètrica baixa, etc.)
* Quines substàncies s’administren a la dona (sèrums, oxitocina sintètica i/o altres), per quins motius, en quin moment i com s’administren.
* En quins casos es realitzen la rasuració del vell púbic de la dona i l’aplicació de l’enema.
* Disponibilitat d’instruments d’auscultació fetal i/o de medició del benestar fetal que permetin la mobilitat de la dona durant la dilatació i l’expulsiu.
* Quin és el límit temporal per a la dilatació i l’expulsiu i quines són les actuacions en cas de sobrepassar aquests límits.
* En quins casos i en quin moment es realitza l’episiotomia.
* La possibilitat de la presència ininterrumpuda de l’acompanyant escollit durant la dilatació i l’expulsiu o en cas de fòrceps, ventosa o cesària.
* Quins tipus d’anestèsies hi disposen per aplicar en cas de cesària.
* En quin moment es realitza el tall del cordó umbilical.
* La possibilitat que el nounat/da romangui en tot moment en companyia de la mare o en el seu defecte, del pare, des del mateix naixement i durant tota l’estància a l’hospital, incloent els moments de neteja, cura, reconeixement pediàtric, etc. i també en cas de cesària.
* L’existència de niu i en quins casos és obligatòria l’estància del nounat/da allà.
* Quines són les proves, substàncies i procediments que se li apliquen al nounat/da. En quin lloc es realitzen, quant temps requereixen, quan es demana l’autorització expressa dels pares per a aquests procediments.
* En quin moment es permet l’inici de l’alletament.
* Quin és l’assessorament i el recolzament que existeix per l’establiment d’una satisfactòria lactància materna.

Agraïnt per avançat l’atenció rebuda, resto a l’espera de la seva resposta.
Atentament,

[ NOM I COGNOMS ]
DNI: [                        ]
[ ADREÇA ]
[ CODI POSTAL I POBLACIÓ ]

 

Foto de Micah Taylor en Flickr

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.