LA VIOLÈNCIA OBSTÈTRICA SÍ EXISTEIX: REBUTGEM LES MANIFESTACIONS DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS MÉDICOS


CATALÀ

Des de Dona Llum volem expressar la nostra repulsa a les manifestacions dels Consell General de Col·legis de Metges espanyols d’acord amb les quals la violència obstètrica no existeix a Espanya.

Pensem que aquestes manifestacions es sustenten en el masclisme (que nega i minimitza les experiències de violència denunciades i relatades per les mateixes dones), el corporativisme (que prioritza i protegeix interessos de col·lectius dominants com és l’estament mèdic davant dels de les usuàries en aquest cas), així com el colonialisme i el racisme (quan es precisa que al “nostre país això no passa”, tot implicant que a altres llocs que es consideren de manera despectiva menys desenvolupats sí).

La violència obstètrica desgraciadament existeix a Espanya i a tot arreu, i existirà mentre existeixin el masclisme, el patriarcat, l’adultisme, el corporativisme, el colonialisme i qualsevol altra forma de discriminació.

El principi de beneficiència al que es refereixen en les seves manifestacions, a més de ser paternalista, ja ni està amparat legalment en la mesura en que a nivell de tractats internacionals i normativa nacional i autonòmica el principi legal vigent és el de autonomia de les persones, en respecte a la seva dignitat.

Les usuàries, i en particular Dona Llum, no acceptem les manifestacions del Consell General de Col·legis de Metges, no necessitem de la seva validació ni aprovació per saber que hem patit violència obstètrica, treballem i ens organitzem entre nosaltres al marge de la seva opinió amb l’objectiu de procurar-nos una atenció obstètrica digna i respectuosa amb els nostres drets humans i la evidència.

Considerem urgent que les persones que formen part dels Col·legis de Metges es desmarquin de manera pública i explícita d’aquestes manifestacions, que violenten i revictimitzen les usuàries que han/hem patit violència obstètrica.

Recordar que la violència obstètrica ha estat reconeguda per organismes oficials, que Espanya en particular ha sigut condemnada per aquest concepte i que la vigent llei catalana contra les violències masclistes ja inclou la violència obstètrica.

CASTELLANO

Desde Dona Llum queremos expresar nusetra repulsa a las manfiestaciones del Consejo General de Colegios Médicos de españa de acuerdo con las cuales la violencia obst´trica no existe en España.

Pensamos que estas manifestaciones se sustentan en el machismo (que niega y minimiza las experiencias de violencia denunciadas y relatadas por las propias usuarias), el corporativismo (que prioriza y protege intereses de colectivos dominantes como es el estamento médico por encima de los de las usuarias en este caso), así como el colonialismo y el racismo (cuando se precisa que en “nuestro país esto no pasa”, implicando que en otros lugares que se consideran de forma despectiva menos desarrollados, sí).

La violencia obstétrica desgraciadamente existe en España y en todas partes, y existirá mientras existan el machismo, el patriarcado, el adultismo, el corporativismo, el colonialismo y cualquier otra forma de discriminación.

El principio de beneficiencia al que se refieren en sus manifestaciones, además de ser paternalista, ya ni está amparado legalmente en la medida en que a nivel de tratados internacionales y normativa internacional y autonómica el principio legal vigente es el de autonomía de las personas, en respeto a su dignidad.

Las usuarias y en particular Dona Llum, no aceptamos las manifestaciones del Consejo General de Médicos, no necesitamos de su validación ni aprobación para saber que hemos sufrido violencia obstétrica, trabajamos y nos organizamos entre nosotras al margen de su opinión co el objetivo de procurarnos una atención obstétrica digna y respetuosa con nuestros derechos humanos y la evidencia.

Consideramos urgente que las personas que forman parte de los Colegios Médicos se desmarquen de manera pública y explícita de estas manifestaciones que violentan y revictimizan a las usuarias que han/hemos sufrido violencia obstétrica.

Recordar que la violencia obstétrica ha sido reconocida por organismos oficiales, que España en particular ha sido condenada por este concepto y que la vigente ley catalana contra las violencias machistas ya incluye la violencia obstétrica.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.