COMUNICAT CAS OVIEDO: Dona Llum es persona judicialment i fa una aportació econòmica


Hospital Universitario Central Asturias

CATALÀ

Per la present comuniquem que:

Que les sòcies de Dona Llum Associació Catalana per un Part Respectat estem consternades i preocupades amb el succeït a Oviedo, on el dia 24 d’abril la policia va anar a casa d’una dona on la van traslladar de manera forçosa per ordre judicial a parir al Hospital Universitario Central de Asturias. Aquests fets són una vulneració molt greu dels nostres drets fonamentals i humans i ens afecten a totes directa o indirectament.

Que les sòcies vam decidir participar a la campanya de Crowdfunding de suport a la familia, amb la aportació de 1.000 euros. L’ingrés ja s’ha fet efectiu.

Que als estatuts de Dona Llum, l’article 2 regula les finalitats i activitats de la associació. En particular, fan referència a:

“Prestar assessorament legal respecte als drets dels usuaris dels serveis sanitaris durant l’embaràs, el part i el puerperi, així com la presentació de reclamacions i l’exercici d’accions legals tendents a defensar l’exercici dels esmentats drets.”

Que respecte de les actuacions judicials, les sòcies de Dona Llum hem decidit ser part de les actuacions judicials. En particular, la associació s’ha personat al Procediment Especial per a la Protecció dels Drets Fonamentals de la Persona per a dur a terme un paper de defensa dels drets i llibertats fonamentals de les persones i en particular, de les dones de part.

Com a sòcies estem orgulloses de prioritzar els drets humans de les dones i els seus nadons i de treballar per a que aquests siguin efectius.

A Barcelona, el 16 de maig de 2019

CASTELLANO

Por la presente comunicamos que:

Que las socias de Dona Llum Asociación Catalana por un Parto Respetado estamos consternadas y preocupadas con lo sucedido en el caso de Oviedo, donde el 24 de abril la policia acudió al domicilio de una mujer desde el que la trasladaron forzosamente por orden judicial a parir en el Hospital Universitario Central de Asturias. Estos hechos son una vulneración muy grave de nuestros derechos fundamentales y humanos y nos afectan a todas directa e indirectamente.

Que las socias decidimos participar en la campaña de Crowdfunding de apoyo a la familia, con una aportación de 1.000 euros. Esta aportación ya se ha hecho efectiva.

Que en los estatutos de Dona llum, el artículo 2 regula las finalidades y actividades de la asociación. En particular, hacen referencia a: “Prestar asesoramiento legal respecto a los derechos de las usuarias de los servicios sanitarios durante el embarazo, el parto y el puerperio, así como la presentación de reclamaciones y el ejercicio de acciones legales tendentes a defender el ejercicio de dichos derechos”.

Que respecto de las actuaciones judiciales, las socias de Dona Llum hemos decidido ser parte de las actuaciones judiciales. En particular la asociación se ha personado en el Procedimiento Especial para la Protección de los Derechos Fundamentales de la Persona, para llevar a cabo un papel de defensa de los derechos y libertades fundamentales de las personas y en particular, de las mujeres de parto.

Como socias estamos orgullosas de priorizar los derechos humanos de las mujeres y sus bebés y de trabajar para que éstos sean efectivos.

En Barcelona, el 16 de mayo de 2019

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.