Enllaços a informació


Nota important: Aquest post pretén ser un recull d’enllaços a diferents texts que us puguin servir de recurs per a estar informades i orientar-vos per a poder seguir investigant en cas de que un tema us interessi en concret. Intentarem anar a actualitzant i incloure estudis. Si us plau, sabeu també que en alguns casos els estudis venen enllaçats/referenciats DINTRE dels posts mateixos. De totes maneres, us animem a fer servir buscadors tipus pubmed, cochrane, nice, etc. Cada tema està endreçat per ordre alfabètic.

AntiD (per a embarassades grup sanguini rh-)

A vueltas con la anti D, Matrona Taurt basada en la información de Sara Wickham
More evidence on targeting Anti-D, Sara Wickham

Avortament diferit (?)

El manejo expectante EPEN
Parir los restos (manejo expectante aborto espontáneo) EPEN
El legrado EPEN
¿Aborto retenido? EPEN
Sobre el aborto respetado EPEN
Legrats per mal ús de tècniques diagnòstiques que posen fi a un bebè viable DLL

Banyar al recen nascut

Banyar al recen nascut és contrari a la evidència, el vèrnix és protector
Las tres razones por las que no hay que bañar al bebé al nacer, Armando Bastida

Cesàries

¿Cuándo está indicada la cesárea?, EPEN
La cesárea, EPEN
¿Por qué no programar una cesárea? EPEN
El impacto de una cesárea, EPEN
¿Conoces el motivo de tu cesárea?, Por un parto respetado
Apoyocesáreas, EPEN
Risc de cesària aumenta quant menor és la dil·latació en ingressar a l’hospital per parir, Journal of Perinatology  2015
Ingressar a l’hospital abans de fase activa de part incrementa risc de cesària, Birth issues in perinatal care (Febrer 2017)
Estimar el pes fetal mitjançant ecografies (alt marge d’error) aumenta el risc d’intervencions innecesàries incloent la cesària innecessaria, Obstetrics & Gynecology 2016
¿Cesárea? Las mujeres de clase alta en Noruega y Finlandia empiezan a rechazarlas, Acta sanitaria

Bibliografía complementària: La cesárea, de Michel Odent

                                   (Part vaginal després de cesària- PVDC)

Parto vaginal después de cesárea, EPEN
Part vaginal després de cesària, DLL
Inducció aumenta el risc de cesària en cas de cesària prèvia, Birth Issues in Perinatal care, maig 2017
Estudi demostra que aumenta la probabilitat d’aconseguir PVDC en cas d’embaràs i part atès per llevadora, Midwifery 2017

“Corretges” (Monitors)

Registre cardiotoràcic, “corretges“, DLL

Data probable de part

El mito del embarazo de 40 semanas ha caído, EPEN
Embarazo, ¿40 semanas?, EPEN
La llargada d’un embaràs pot variar fins a cinc setmanes en cada dona, 2013 NIEHS

Desproporción cefalopélvica

Pelvis estrecha y desproporción cefalopélvica, Por un parto respetado

Diabetes gestacional

Diabetes gestacional, EPEN
¿Bebés muertos de hambre? Sobre la atención a la diabetes gestacional, EPEN
Diabetes mellitus durant la gestació, DLL

Donació de cordó, ¿sí o no?

Campanya contrària a la evidència científica del Banc de Teixits posa en risc la salut dels nadons: les dones mereixem tenir tota la informació, Dona llum
Nacer asfixiada/o – El coste oculto del corte precoz del cordón umbilical, Isabel Fernández del Castillo

Drets

Carta de drets i deures catalana, DLL
Llei d’autonomia 41/2002
Presència i intervenció d’estudiants
Carta europea dels drets del pacient, consentiment informat, DLL
Demanar la teva història clínica, DLL
Què és un protocol? A qui obliga?, DLL
Informed consent and refusal in obstetrichs: A practical guide, Birth Issues in Perinatal Care 2017
Autonomia y consentimiento informado en el embarazo y el parto, Trabajo final de máster

                         Presència i intervenció d’estudiants al part (LLIRS, MIRS)

Sobre la presència i intervenció d’estudiants a l’embaràs, part i postpart, DLL
Orden SSI/81/2017, de 19 de enero, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, por el que se aprueba el protocolo mediante el que se determinan pautas básicas destinadas a asegurar y proteger el derecho a la intimidad del paciente por los alumnos y residentes en Ciencias de la Salud (Boletín Oficial del Estado 6 febrero 2017)
Estudiantes en los partos: protección de la intimidad y dignidad de las mujeres en la atención obstétrica, Francisca Fernández Guillén EPEN
Esto es un hospital universitario, bonita, Matrona Online

                          Lliure elecció de centre

Llibertat d’elecció de centre i/o professionals, DLL
Lliure elecció de centre, DLL

Ecografies

L’ús de l’ecografia durant l’embaràs, DLL
Història dels raigs X i ús massiu d’ecografies en l’embaràs, DLL
L’ús d’ecografia doppler de manera rutinària no està justificat per la evidència, Cochrane
Ultrasound, is it safe during pregnancy?
No està justificat fer ecografies a partir de les 24 setmanes de manera rutinària, revisió Cochrane 2015
Les ecos fallen a la hora de calcular percentils
Estudi sobre exposició a ecografies i afectació del teixit ossi, març 2017
OMS posa en dubte les ecografies per mesurar nadons (estudi longitudinal multinacional, 2017)

Embaràs “prolongat”

La controversia del embarazo prolongado, María Velo

Epidural

La epidural, EPEN
La epidural no es inocua, EPEN
¿Epidural salva vidas?, EPEN

Episiotomía

Mitos sobre la episiotomía, El parto es nuestro
Episiotomía como ejemplo del encarnizamiento contra la mujer: cuando las creencias tropiezan con la ciencia, Acta sanitaria
Revisió Cochrane de Febrer de 2017 afirma que la creença de que la episiotomia rutinària redueix el trauma perineal/vaginal no està justificat per la evidència.

Estreptococ B

Cultiu de l’estreptococ grup B, què he de saber? DLL
Estreptococo Agalactiae, EPEN
Estreptococo positivo y parto en casa, Por un parto respetado
Parir en casa con estreptococo positivo, NAC
En caso de estreptococo positivo, ¡que no os separen! EPEN
Estreptococ B i llei d’autonomia 41/2002, DLL
Comité independent a Anglaterra desrecomana el cribatge d’estreptococ B per falta d’evidència, 2017

Inducció

Inducción al parto EPEN
¿Inicio espontáneo o inducción? EPEN
Maniobra de Hamilton, Matrona Online
Nacer en horario laboral, EPEN
Inducció en cas de bossa trencada, Revisió Cochrane maig 2017
La inducció al part aumenta el risc de cesària, Obstetrics & Gynecology 2017
Inducció aumenta el risc de cesària en cas de cesària prèvia, Birth Issues in Perinatal care, maig 2017
Fulla de gerdera (frambuesa) via Evidence Based Birth (poca evidència sobre efectivitat per induir i evidència de possibles efectes transgeneracionals com pubertats tempranes)

Kristeller

Maniobra de Kristeller, EPEN
Campanya STOP Kristeller, EPEN

Líquid amniòtic (inclou tema meconi)

La batallita del líquido escaso, Juan Martínez Uriarte
La maldición del líquido teñido de meconio, Matrona Taurt
Los mitos del líquido amniótico teñido con meconio durante el parto, Aivi Sissa
Inducció per baix líquid amniòtic no justificada (evidència baixa)

Llevadores

Reduïr l’estrés que pateixen les llevadores, clau per millorar resultats perinatals, Nursing Times
¿Por qué una matrona? EPEN
La matronería en España, EPEN

Macrosoma

Bebé macrosómico (“bebé grande”), EPEN
No hi ha evidència de mètodes diagnòstics capaços de detectar-los degudament i en qualsevol cas, no està demostrat que detectar “macrosomes” millori els resultats perinatals, COCHRANE

Natges

El meu nadó està de natges, quines opcions tinc? DLL (Nota, nou estudi de maig de 2017 que podeu trobar aquí desmenteix risc de lesions neurològiques més alt a natges)
De nalgas, EPEN
Parto vaginal de nalgas, EPEN

O’Sullivan

El test de O’Sullivan, EPEN
La prueba de la glucosa: El test de O’Sullivan con desayuno protesta, EPEN

Oxitocina sintètica

Oxitocina sintética: precauciones y alertas EPEN
Administración de oxitocina sintética
 EPEN

                         Oxitocina sintètica i angoixa/depressió postpart:
Oxitocina sintética y riesgo de depresión postparto y ansiedad Terra Mater
Oxitocina sintètica i risc d’angoixa i depressió en el primer any després del part, Pubmed febrer 2017

                        Estudis que vinculen oxitocina sintètica durant el part i autisme:
Increased risk of autism… Smallwood M., Sareen A., Baker E., Hannusch R., Kwessi E., Williams T. ASN NEURO (2016)
Oxytocin-augmented labor and risk for autism in males Weisman O., Agerbo E., Carter CS., Harris JC et alt. Behav Brain Res (2015)
Association of autism with induced or augmented childbirth in… Gregory SG, Anthopolos R, Osgood CE, Grotegut CA, Miranda Mi JAMA Pediatrics (2013)

Part a casa

Parto seguro, parto en casa. Ciencia contra creencias, Acta sanitaria
Parto a domicilio, seguro y cubierto por el seguro, Acta sanitaria
Llistat estudis sobre la seguretat del part a casa 

Part a l’aigua

Segur per a la mare i per al nadó, via Midwives of New Jersey

Part múltiple

Parto múltiple, EPEN
Part vaginal més segur que cesària en cas de part múltiple, Obstetrics & Gynaecology 2017

Placenta

La placenta, esa gran desconocida, EPEN
¿Qué ocurre con la placenta?, EPEN
La placenta también es nuestra, EPEN
Placenta previa, EPEN
Desprendimiento de la placenta, EPEN
Placenta i part hospitalari, DLL
La milonga de la placenta vieja, Juan Martínez Uriarte
Posicionament de la placenta és irrellevant fins la setmana 32-36 segons la guia nice

Prematuritat

Los pulpitos, Mi reino por un caballo
The hospital where parents care for premature babies, BBC
Método madre canguro, OMS
Un salvavidas llamado método madre canguro, EPEN
En prematurs extrems la lactància materna redueix morbomortalitat per enterocolitis necrotizante, Evidencias en Pediatria 2017

Sobrepès/Obesitat de la mare i part

 

Experiències dolentes degut al tipus de tracte que reben que no està relacionat amb el nivell real de risc, Midwifery journal 2017

Tactes

Tactes vaginals durant l’embaràs DLL
La ciencia de los tactos vaginales, Parte I. Diario de una mamífera.
La ciencia de los tactos vaginales, Parte II. Diario de una mamífera
Maniobra de Hamilton, Matrona Online
No os bajéis las bragas, EPEN

Vacuna tosferina

Tosferina: brotes epidémicos sin antivacunas y la mujer como vientre, Acta sanitaria
Estudi demostra que els bebès d’aquelles mares durant embaràs trigaven més en generar anticossos que els de mares no vacunades, Journal Human Vaccines and Immunotherapeutics 2017

Vitamina K

Revisió Cochrane 2009

Violencia obstétrica

Violencia obstétrica: violencia de género y violación de derechos humanos, Acta sanitaria
Las secuelas de la violencia obstétrica, Ibone Olza
Declaración para la prevención y erradicación de la violencia obstétrica, Organización Mundial de la Salud
Observatorio Violencia Obstétrica, EPEN
La depresión post parto y el “bajón hormonal”: primero no dañar, Isabel Fernández del Castillo
Atención al parto y autoridad, Isabel Fernández del Castillo

Voltes de cordó

El cuento chino de la circular de cordón, Juan Martínez Uriarte
La famosa circular de cordón, Por un parto respetado
Les voltes de cordó no tenen repercussió en els resultats perinatals, Ginecology & Obstetrics 2015
La vuelta de cordón, el perfecto chivo expiatorio, Crianza Natural

Altres

El parto, mortalidad materna y encarnizamiento médico, Acta sanitaria
Campanya ¡Que no os separen! de El parto es nuestro
Estrategia de atención al parto normal, Ministerio de Sanidad de España
Atenció al part normal, Generalitat de Catalunya
Guies NICE (Revisions 2017)
Nacer en horario laboral, EPEN

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.