Objectius


L’Associació

11082663_857119011016366_2094243812781312982_n

11069742_857519704309630_3845677793126033817_n
15523_857888360939431_573298217495488267_n

 

Els Estatuts de l’associació DONA LLUM Associació Catalana per un part respectat recullen els següents objectius:

 • Recuperar el protagonisme de les mares i de la família en l’esdeveniment del part.
 • Afavorir la percepció del part per la societat en general i per l’obstetrícia i la classe mèdica en particular, com un procés fisiològic sa i segur, desterrant pors i mites.
 • Exigir el respecte per part de la sanitat pública i privada de les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut i la més actual evidència científica pel que fa al’atenció maternoinfantil a Catalunya, per part de la sanitat pública i privada.
 • Difondre informació sobre salut reproductiva i atenció perinatal en els seus aspectes fisiològics, psicològics i socials.
 • Donar a conèixer els drets i deures de les dones i els nadons relacionades amb l’atenció maternoinfantil i també els Tractats Internacionals sobre Drets Humans relacionats amb drets reproductius, procreació, embaràs, part, naixement, puerperi i lactància. Exigir el seu coneixement i aplicació per part dels professionals i fer desaparèixer tota forma de discriminació contra la dona en aquest àmbit.
 • Visibilitzar i eradicar la violència obstètrica.
 • Promoure que la sanitat pública es faci càrrec de diferents models d’atenció que ja han demostrat la seva validesa en altres sistemes europeus, tals com les unitats de baix risc independents, les cases de part i el part domiciliari, per a que les dones puguin accedir al tipus de part que s’apropi més a les seves expectatives i necessitats
 • Reivindicar que en l’elaboració dels protocols mèdics aplicats en hospitals i clíniques a l’embaràs, part i puerperi participin les dones com a principals implicades, així com altres professionals que ajudin a una major consideració dels aspectes psicològics i socials del part. Exercir aquesta participació.
 • Afavorir el reconeixement i l’autonomia de les llevadores, en quant a professionals que ofereixen una atenció sota el paradigma biopsicosocial dels processos reproductius i que respecten, promouen i defensen els drets de les dones i la seva autonomia.
 • Ser observatori de les pràctiques sanitàries actuals i facilitar l’accés públic a les estadístiques i indicadors d’interès observatori de les pràctiques actuals i facilitar l’accés públic a les estadístiques i indicadors d’interès.
 • Oferir formació sobre els processos i l’atenció a l’embaràs part i postpart dirigida a diferents perfils que puguin tenir influència en la societat i futures generacions. Formació permanent adreçada a professorat universitari i no universitaris.

Arribem a aquests objectius mitjançant les següents activitats:

 • Oferiment d’espais tan físics com telemàtics oberts a totes les dones que serveixin tant per compartir informació com per a fer-se suport durant els seus processos d’embaràs, part i postpart.
 • Atenció personal a les dones, a l’entorn de la l’atenció perinatal.
 • Suport psicològic a dones que han patit una atenció o experiència maternoinfantil insatisfactòria.
 • Realització i promoció de conferències, xerrades, cursos, tallers, seminaris i jornades.
 • Assessorament legal respecte als drets dels usuaris dels serveis sanitaris durant l’embaràs, el part i el puerperi, així com la presentació de reclamacions i l’exercici d’accions legals tendents a defensar l’exercici dels esmentats drets.
 • Disseny i edició i distribució de material informatiu, formatiu i de sensibilització sobre embaràs, part i postpart en diferents formats.
 • Elaboració de propostes i recomanacions adreçades a l’Administració, als professionals i centres de salut.
 • Atorgament de premis i reconeixements per la tasca que poden dur a terme persones individuals, hospitals o altres institucions.
 • Convocatòria de concursos de relats, fotografia, disseny, pintura i qualsevol altra expressió artística, els temes dels quals tractin sobre les finalitats de l’associació.
 • Disseny d’accions de formació relacionades amb les nostres finalitats.
 • Participació en trobades de discussió i acció amb altres persones físiques o jurídiques que treballin a les mateixes àrees d’interès, que tinguin repercussió en l’àmbit geogràfic d’actuació.
 • Creació d’ acords amb altres entitats i organitzacions relaciones amb els objectius de l’associació per tal de treballar per a fins comuns.

Comments are closed